ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
0
1
1
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
19
12
31
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
14
4
18
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
27
10
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
30
81
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...