ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเกาะ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
15
17
32
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
47
36
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
53
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...