ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
28
20
48
3
ป.1
9
2
11
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
51
36
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
56
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...