ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
12
11
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
16
34
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...