ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
16
16
32
2
รวม อบ.
26
31
57
3
ป.1
14
14
28
2
ป.2
15
16
31
2
ป.3
14
24
38
2
ป.4
14
17
31
1
ป.5
19
12
31
2
ป.6
18
14
32
2
รวมประถม
94
97
191
11
ม.1
16
6
22
1
ม.2
11
17
28
1
ม.3
16
17
33
1
รวมมัธยมต้น
43
40
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
168
331
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...