ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
4
4
4
อบ.2
3
3
6
6
อบ.3
5
2
7
7
รวม อบ.
8
9
17
17
ป.1
2
4
6
6
ป.2
1
2
3
3
ป.3
3
3
6
6
ป.4
7
3
10
10
ป.5
3
2
5
5
ป.6
3
1
4
4
รวมประถม
19
15
34
34
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
24
51
51
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...