ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
11
19
1
อบ.2
16
9
25
1
อบ.3
10
18
28
1
รวม อบ.
34
38
72
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
16
20
36
2
ป.4
13
12
25
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
80
82
162
7
ม.1
12
11
23
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
29
29
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
149
292
13
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...