ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
22
25
47
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
13
10
23
2
ป.3
17
9
26
2
ป.4
23
25
48
2
ป.5
17
14
31
2
ป.6
21
20
41
2
รวมประถม
100
83
183
11
ม.1
9
8
17
1
ม.2
7
1
8
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
29
13
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
121
272
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...