ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าว่าน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
29
34
63
3
ป.1
15
7
22
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
78
62
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
96
203
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...