ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
1
2
3
1
ป.1
2
0
2
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
8
5
13
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9
7
16
5
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...