ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
14
3
17
1
รวม อบ.
27
20
47
3
ป.1
9
10
19
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
15
16
31
2
ป.5
22
14
36
2
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
80
75
155
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
95
202
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...