ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าศาลา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
27
32
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
39
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...