ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดกลาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
9
13
22
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
33
28
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
41
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...