ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
33
31
64
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
1
3
4
1
รวมมัธยมต้น
10
6
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
43
101
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...