ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงใต้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
30
32
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
42
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...