ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
13
6
19
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
76
60
136
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
15
4
19
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
40
16
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
88
217
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...