ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
4
5
9
2
ป.1
12
15
27
2
ป.2
12
17
29
2
ป.3
17
12
29
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
9
20
29
2
ป.6
18
14
32
2
รวมประถม
82
89
171
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
94
180
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...