ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
4
3
7
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
12
3
15
1
ป.3
17
10
27
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
56
32
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
35
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...