ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
12
6
18
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
40
25
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
31
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...