ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศาลาสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
19
18
37
3
ป.1
3
8
11
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
59
125
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...