ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านระหัด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
34
30
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
40
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...