ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระโพนทอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
6
5
11
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
43
60
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
65
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...