ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
7
9
16
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
48
53
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
62
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...