ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
9
11
1
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
0
5
5
1
รวม อบ.
2
15
17
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
22
14
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
29
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...