ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
72
60
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
74
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...