ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
7
15
22
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
21
23
44
3
ป.1
14
20
34
1
ป.2
18
11
29
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
13
20
33
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
85
97
182
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
120
226
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...