ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
16
6
22
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
18
29
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
71
68
139
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
17
12
29
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
44
36
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
114
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...