ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
7
15
22
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
11
19
30
1
ป.5
15
15
30
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
64
79
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
90
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...