ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
54
39
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
55
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...