ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
28
34
62
6
ม.1
14
16
30
2
ม.2
21
23
44
2
ม.3
21
12
33
2
รวมมัธยมต้น
56
51
107
6
ม.4
6
2
8
1
ม.5
7
8
15
1
ม.6
12
8
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
18
43
3
รวมทั้งหมด
114
111
225
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...