ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉนวน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
13
19
32
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
36
51
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
62
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...