ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
67
61
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
82
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...