ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
34
44
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
53
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...