ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
40
50
90
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
5
10
15
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
19
21
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
82
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...