ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
29
36
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
45
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...