ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
21
12
33
3
ป.1
11
21
32
2
ป.2
11
12
23
2
ป.3
9
15
24
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
9
12
21
2
ป.6
17
10
27
1
รวมประถม
71
78
149
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
90
182
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...