ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
18
13
31
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
87
73
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
96
205
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...