ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
27
24
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
28
62
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...