ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุปผาราม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
8
7
15
3
ป.1
15
6
21
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
38
43
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
50
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...