ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
14
8
22
1
ป.1
9
10
19
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
79
66
145
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
39
32
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
106
238
10
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...