ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
15
31
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
32
23
55
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
19
19
38
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
13
21
34
1
รวมประถม
77
84
161
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
30
10
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
117
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...