ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจมื่น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
12
14
26
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
21
39
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...