ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
65
67
132
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
27
23
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
110
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...