ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
14
33
2
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
32
30
62
3
ป.1
16
10
26
1
ป.2
21
19
40
2
ป.3
14
14
28
1
ป.4
16
20
36
1
ป.5
16
22
38
2
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
91
99
190
8
ม.1
16
9
25
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
27
28
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
157
307
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...