ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
26
20
46
2
รวม อบ.
26
20
46
2
ป.1
31
16
47
2
ป.2
31
29
60
2
ป.3
27
42
69
2
ป.4
31
41
72
2
ป.5
38
26
64
2
ป.6
32
26
58
2
รวมประถม
190
180
370
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
200
416
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...