ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
13
9
22
1
ป.1
14
13
27
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
14
17
31
1
ป.4
12
16
28
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
87
86
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
95
195
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...