ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
6
4
10
1
ป.1
3
6
9
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
28
44
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
48
82
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...