ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
55
53
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
63
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...