ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
8
10
18
3
ป.1
14
4
18
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
58
60
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
70
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...