ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเขวา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
5
4
9
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
45
49
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
53
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...